nuttaphon.com=> เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาบริษัท
            บริษัท ณัฐพล ซัพพลาย(เอ็นเอสพี)จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาจากการมองเห็นอุปสรรคในการเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน รวมถึงการติดต่อประสานงานที่มีลำดับขั้นตอนมากเกินไป
            จึงได้นำอุปสรรคนั้นมาเป็นโอกาส โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมสินค้าที่ใช้ในโรงงาน ในเขตพื้นที่อมตะนคร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง และส่งมอบให้ลูกค้า พร้อมทั้งบริการ ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของลูกค้า ในเงื่อนไขราคาคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง ภายใต้สโลแกนว่า

“ซื่อสัตย์ มั่นคง ยึดมั่นบริการ”